Usługi

Poradnia

ul. Mazurska 2

Rejestracja:

32 249 55 90

 • Lekarz Rodzinny dla Dzieci i Dorosłych
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Pielęgniarka i Położna Środowiskowa

Poradnia

ul. Glowna 5

Rejestracja:

32 245 91 17

 • Lekarz Rodzinny dla Dzieci i Dorosłych
 • Pielęgniarka i Położna Środowiskowa

 

Lekarz rodziny dla dorosłych

Lekarz rodzinny dla dorosłych przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Rejestacja do lekarza rodzinnego realizowana jest w dniu wizyt osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu:
 • poradnia ul. Mazurska 2 - tel.: 32 249 55 90 (od 8:00 do 16:00)
 • poradnia ul. Główna 5 - tel.: 32 249 91 17 (od 8:00 do 16:00)
Pacjent zgłaszający się do lekarza rodzinnego musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne.

Do lekarza rodzinnego przyjmowani są pacjenci, którzy w ramach deklaracji wybrali jednego z lekarzy przyjmujących w naszej pradni.

Deklarację wyboru lekarza rodzinnego można pobrać poniżej i złożyć w naszej poradni.

 POBIERZ DEKLARACJĘ WYBORU LEKARZA POZ 

Lekarz rodziny dla dzieci

Lekarz rodzinny dla dzieci przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Rejestacja do lekarza rodzinnego realizowana jest w dniu wizyt osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu:
 • poradnia ul. Mazurska 2 - tel.: 32 249 55 90 (od 8:00 do 16:00)
 • poradnia ul. Główna 5 - tel.: 32 249 91 17 (od 8:00 do 16:00)
Pacjent zgłaszający się do lekarza rodzinnego musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne.

Do lekarza rodzinnego przyjmowani są pacjenci, którzy w ramach deklaracji wybrali jednego z lekarzy przyjmujących w naszej pradni.

Deklarację wyboru lekarza rodzinnego można pobrać poniżej i złożyć w naszej poradni.

 POBIERZ DEKLARACJĘ WYBORU LEKARZA POZ 

Badania laoratoryjne

Realizujemy kompleksowe badania laboratoryjne, w tym:
 • morfologię krwii
 • badania serologiczne
 • badania hematologiczne
 • badania moczu
 • badania kału
 • badania biohemiczne
 • badania hormonalne
 • badania bakteriologiczne
Ponadto uczestniczymy w programie profilaktycznego wykrywania raka szyjki macicy.

Materiał do badań pobierany jest:
 • w poradni przy ul. Mazurskiej 2 - od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 9:00
 • w poradni przy ul. Głównej 5 - we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 9:30

Pielęgniarka środowiskowa

Bezpłatne, realizowane w ramach kontraktu z NFZ świadczenia pielęgniarki środowiskowej obejmują m.in. następujące świadczenia pielęgnacyjne i lecznicze:
 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
 • dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
 • zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu).
 • wykonywanie wlewów doodbytniczych.
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami.
 • wykonywanie zleceń lekarskich.
 • zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń.
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
 • wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu.
 • zdejmowanie szwów.
 • stawianie baniek lekarskich.
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Wyboru pielęgniarki środowiskowej można dokonać poprzez złożenie stosownej deklaracji w naszych poradniach przy ul. Mazurskiej 2 oraz Głównej 5. Wzór deklaracji dostępny jest do pobrania poniżej.

 DEKLARACJA WYBORU PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ 

Położna środowiskowa

Bezpłatne, realizowane w ramach kontraktu z NFZ świadczenia położnej środowiskowej obejmują m.in opieka nad kobietami w ciąży od 21 tygodnia ciąży oraz opiekę nad noworodkiem do 6 tygodnia życia.

Wyboru położnej środowiskowej można dokonać poprzez złożenie stosownej deklaracji w naszych poradniach przy ul. Mazurskiej 2 oraz Głównej 5. Wzór deklaracji dostępny jest do pobrania poniżej.

 DEKLARACJA WYBORU POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWEJ 

Poradnia ginekologiczn-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza funkcjonuje w naszym oddziale przy ul. Mazurskiej 2, pacjentki przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Do poradni ginekologiczno-położniczej obowiązuje kolejka oczekujących.

Zapisów do poradni dokonywać można osobiście lub telefonicznie pod numeramem telefonu 32 249 55 90 w godzinach od 8:00 do 18:00.

Pacjentki zgłaszajace się do poradni ginekologiczno-położniczej muszą posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne.